TUYỂN KINH DOANH (B2B): MỰC IN VI TÍNH; MÁY IN, MÁY PHOTO...; VẬT TƯ + PHỤ TÙNG (CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG)