•  

TUYỂN KINH DOANH (B2C): MỰC IN VI TÍNH; MÁY IN, MÁY PHOTO; VẬT TƯ + PHỤ TÙNG + DỊCH VỤ