Kênh Livechat YourWebsite.com

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

The 2 phản hồi cuối cùng

YourWebsite.com / 161 YourWebsite.com / 147

Nhóm

Huỳnh Trần Quốc Hưng
Huỳnh Trần Quốc Hưng
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%
Đinh Thị Hồng Nhung
Đinh Thị Hồng Nhung
Chưa có đánh giá